Lewenhaupt 1809 utsnittLysthuset på Bogstad

Peder Anker overtok Bogstad etter sin slektning og flyttet inn i 1773. Han utvidet hovedbygningen og innlemmet driftsbygningene i et lukket gårdsrom, slik vi ser det i dag.
I tillegg utvidet han parkområdet og anla en av landets første engelske landskapsparker.

Det finnes ikke bevarte tegninger av lysthuset slik Peder Anker bygget det. Hovedkilden til rekonstruksjonen har vært malerier fra 1700 og 1800-tallet.
Et av de mest troverdige prospektene av Bogstad med hage og park, er malt av den svenske krigsfangen Gustaf Lewenhaupt i 1809. Det viser tydelig lysthuset med sine fire søyler og den velpleide rekken med lindetrær.
(bildet over)

Våren 1807 ble det feiret bryllup på Bogstad. Peder Ankers eneste barn, Karen, giftet seg med grev Herman Wedel Jarlsberg. I forbindelse med bryllupet ble Bogstad rustet opp. Hovedporten i østfløyen ble markert med en kolonnade av fire imiterte marmorsøyler.
Alle senere malerier og tegninger viser tydelig søylerekke på lysthusets fasade mot vannet.

Parkanlegget på Bogstad er det eneste i Norge som kan fremvise en stilmessig og historisk kontinuitet fra midten av 1700-tallet frem til moderne tid.
Lysthuset gir en ytterligere dimensjon til parkanlegget som avspeiler forandringene gjennom historien.
Målet er å tilrettelegge for formidling av hagekunst og opplysningstidens idéer der pryd og nytte forenes.
Gjenreisningen av den rekonstruerte utgaven av Peder Anker sitt lysthus er et verdifullt supplement til dagens restaurering av parken og oppgradering av stedet som helhet.

Lysthuset står og speiler seg i vannflaten, som et lite tempel med søyler og pilastre og stor takhøyde!

Nye materialer og moderne konstruksjonsprinsipper er benyttet, som stenderverk i vegger og varmekabler i gulv.
Bogstad ønsker å følge Peder Ankers tankesett i det vi gjør. Han var en innovativ mann, opptatt av å ta i bruk nye og moderne metoder og oppfinnelser i alt fra husbygging til dyrking av kaffeplanten.

IMG_2158

En stille ro-tur forbi Lysthuset

 

bilde 5

Døren fra Lysthuset åpen ut mot Bogstadvannet

IMG_2113

Nydelig utsikt fra terrassen

UTLEIE AV LYSTHUSET

Det er mulig å leie lysthuset til:

- små selskaper (maks 16 personer)
- (styre)møter
- konferanser
- mottagelser

Fungerer meget godt som kulisse ved bryllup, musikkfremføringer og konserter, små tablåer og teaterstykker og et godt sted for aperitiff ved større selskaper i Østfløyen o.l

IMG_2424

Arve Tellefsen spiller for et begeistret publikum

 

 

 

 

IMG_2315

Lyshuset ligger vakkert ut mot Bogstadvannet

IMG_2431

Et lite teaterstykke blir oppført i anledning en jubileumsfest

 

26/03, 2013 av

Grunnlovsjubileet

Logg inn