Hovedmål

Forskning og forvaltning:
Å ha kontroll og oversikt over samlingene, forske i eget materiale og utvikle prosjekter.

Formidling:
Å gjøre Bogstad til et aktivt og attraktivt sted for publikum, med vekt på stedets historie og kulturhistoriske innhold.

Vedlikehold:
Å vedlikeholde og sikre de antikvariske bygninger knyttet til anlegget.

Som kulturhistorisk minnesmerke rangerer Bogstad svært høyt i nasjonal sammenheng, et autentisk innredet hjem som står delvis urørt fra slutten av 1700-tallet. Godseier Peder Anker var Norges første statsminister i Stockholm etter 1814. Han og hans etterkommere, familien Wedel Jarlsberg, spilte på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet en viktig rolle i norsk historie. Godset ble privat eiendom i 1649 og tilhørte slekten frem til 1955. Anlegget drives i dag som museum.
Museet på Bogstad Gård eies av en stiftelse som forvaltes av Norsk Folkemuseum. Bogstad Gård har egen administrasjon.

29/07, 2011 av

Om oss

Logg inn