Hatt_Irene_Myrbostad_2017_utsnitt_foto_Rodrigo_Reyes

 

Utstilling i Lysthuset:

29. april – 7. mai: Irene Myrbostad. Vårlig hattemote.

* * * * * * * *

Denne sesongen har vi følgende utstillere i Galleri Bogstad:

25.mars – 2.april: Elsbeth Monsen, maleri/bilder i voks.

 8.  – 17.april (påskeuken): Evelyne E. Andersson. Egne arbeider i akvarell og akryl, samt elevarbeider av psykisk utviklingshemmede.

 22. – 30.april: Hilde Anderdal Schage. Maleri. www.anderdal.schage.net

3. – 4. juni: Wanda Hareim. Maleri.

24. – 25. juni: Mette Salomonsen og Anne Berg. Maleri.

 * * * * * * * *

Ønsker du å leie utstillingslokaler hos oss?
Galleri Bogstad ligger i det gamle fjøset i samme fløy som museumsbutikken.
Der tilbyr vi utleie av hyggelige lokaler til kunstutstillinger.

Ta kontakt på bogstad@bogstad.no for å få tilsendt mer informasjon.

* * * * * * * *

Utstilling i vestibylen

Gåtefulle portretter på Bogstad

I denne utstillingen viser vi en samling portretter med en noe uviss opprinnelse. De fleste har så lenge det kan huskes på Bogstad, hengt et sted i hovedbygningen der publikum sjelden kommer. Hvor de stammer fra, hvem som har malt dem og når, forblir en uløst gåte. Vi vet heller ikke når og hvordan portrettene kom hit.

Det som virker rimelig sikkert er at de hører sammen på et vis, og at de er malt innenfor samme periode. Vi vet nemlig hvem som er avbildet, og ut fra det er det mulig å trekke noen slutninger.

Majoriteten av de portretterte har til felles at de var monarker, fyrster eller høyerestående maktpersoner i Norge og Europa med tilnærmet sammenfallende levetid:

Kong Fredrik 4. av Danmark-Norge  (1671-1730)

Kong Christian 6. av Danmark-Norge  (1699-1746)

Tsar Peter den store av Russland  (1672-1725)

Cornelius Cruys, opprinnelig norskfødt, admiral i den russiske flåten  (1655-1727)

Ditlev Wibe, dansk stattholder i Norge i 1721  (1670-1731)

Ulrik Frederik Waldemar Løvendahl, dansk stattholder i Norge 1710-12  (1660-1740)

Utstillingen har gratis adgang – velkommen!

09/08, 2011 av

Logg inn